Професор доктор Манол Бонев Соколов, дм, FEBC (EBSQ)

- Консултант-хирург, Шеф-екип, Клиника по хирургия, УМБАЛ “Александровска“ ЕАД – София
- Доцент по хирургия, Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет – София
- Член на Европейския Борд по Колопропкология (титла, удостоена от Европейски Борд за Хирургична Квалификация)
Моята мисия е да направя и невъзможното, за да излекувам или да подобря състоянието на нашите пациенти. За мен е важно да не преставам да придобивам нови знания и опит от непрекъснато развиващата се световна хирургия, да взаимствам „тънкостите“ („tips and tricks”) на иновативни оперативни процедури и методи от международно признати хирургични школи, да усъвършенствам своите умения и да ги прилагам в ежедневната си работа.
Моят научен и практически интерес е насочен основно към хирургията на колоректалния рак. На него е посветена и моята докторска (PhD-) дисертация: “Хирургичен подход при локално авансирал колоректален рак – комбинирани, разширени и съчетани оперативни интервенции“, както и съавторството ми в международен учебник. Моята практическа активна хирургична дейност обхваща:
  • оперативни интервенции при злокачествени и доброкачествени заболявания на органите на гастро-интестиналната система (стомашно-чревен тракт, чернодробно-жлъчно-панкреатична система),
  • проктология – заболявания на ануса и перианалното пространство,
  • миниинвазивни (лапароскопски) оперативни интервенции,
  • хернии на предна коремна стена (конвенционални-„отворени“ и лапароскопски-“безкръвни“),
  • злокачествени и доброкачествени заболявания на млечна жлеза,
  • спешна хирургия.

Aut inveniam viam, aut faciam – „Или ще намеря пътя, или ще прокарам път“

Nihil sine labore – „Нищо не се удава без труд“

Corrige praeteritum, praesens rege, cerne futurum – „Поправяй миналото, ръководи настоящето, предвиждай бъдещето“ (Lucius Annaeus Seneca)

Кариера

2024

Придобита академична длъжност „ПРОФЕСОР”, след спечелен конкурс. Ръководител на Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет - София, Началник на Клиника по хирургия "Проф. д-р Александър Станишев", УМБАЛ "Александровска" ЕАД.

2022

Лауреат на награда по случай 105 години Медицински Факултет, Медицински университет - София за значими постижения в научноизследователската и преподавателска дейност в областта на хирургичните науки на името на ПРОФ.ПАРАШКЕВ СТОЯНОВ"

2022

Назначен със заповед на министъра на здравеопазването за член в състава на Експертен съвет по медицинска специалност „Хирургия“ към МЗ

2022

Назначен със заповед на министъра на здравеопазването за председател на изпитна комисия за провеждане на държавен изпит по специалност "Хирургия"

2022

Назначен на длъжност - Началник на Клиника по хирургия - УМБАЛ"Александровска"ЕАД след спечелен конкурс

2021

Член на Управителния съвет на Българско Хирургическо Дружество

2021

Co-author in a international textbook – “Peritonitis: causes, diagnosis and treatment”, David F. Walker, editor. Chapter 1: Postoperative Peritonitis – The Burden of Complicated Intraabdominal Infection Management, Manol B. Sokolov and co. Nova Science Publishers Inc., New York [2021] Series: Emergency and intensive care medicine. LCCN 2021019810 (print); LCCN 2021019811 (ebook); ISBN 9781536196245 (paperback); ISBN 9781536196412 (adobe pdf).

2021

Ръководител на Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет - София

2020

Придобита магистратура „Здравен мениджмънт“ към Катедра „Публична администрация“ – Университет за Национално и Световно Стопанство – София

2018

Избран за „ДОЦЕНТ”, след спечелен конкурс, към Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет - София, хирург – шеф-екип / консултант в Клиника по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев”, УМБАЛ ”Александровска” ЕАД.

2018

По покана на Медицински Университет Kiel, Germany - съавторство в чуждестранен учебник – © 2018 “Hysterectomy - A Comprehensive Surgical Approach”
Автор на глава (Chapter 105) – „Radical Abdominal Hysterectomy (RAH) with Anterior and Posterior Exenteration: Surgical Perspectives“
Sokolov, Manol B.
Editors: Alkatout, Ibrahim, Mettler, Liselotte (Eds.), издаден от Springer Nature Group
Член на редакционна колегия на Global Journal of Medical and Clinical Case Reports и EC Gastroenterology and Digestive System journal
Рецензент (peer reviewer) на научни публикации в международни хирургични издания

2017

Berlin, Germany – придобита специалност „Колопроктология“ – Honorary diploma “COLOPROCTOLOGY” – издадена от Union Européenne des Médecins Spécialistes – European Union of Medical Specialists, след издържан изпит пред European Board for Surgery Qualification (EBSQ) към UEMS Section and Board of Surgery, Division of coloproctology, централа с адрес: 24, Rue de l’Industrie, 1040 BRUSSELS

[email protected][email protected]

www.uemssurg.org – www.uems.eu

Дипломата валидира следния ценз: „A candidate successfully passing the Eligbility process and the Examination is awarded the title "Fellow of the European Board of Coloproctology” The title determines, that the person successfully proved to have validated high-level knowledges and skills,that allow him/her to successfully cover the relevant field of qualification.“.
Повече информация тук

2017

Специализация – full work Fellowship coloproctology and open and laparoscopic surgery and surgical treatment of colorectal cancer in Maastricht University Medical Center (MUMC+), Maastricht, Netherlands, granted by ESCP

2016

„Advanced Course – Hernia Module – 33rd International Workshop for Gastrointestinal Surgery – Davos, Switzerland”

2016

„Advanced Course – Colorectal Module – 33rd International Workshop for Gastrointestinal Surgery – Davos, Switzerland”

2016

Специализация – full work Fellowship coloproctology and open and laparoscopic surgery and surgical treatment of colorectal cancer in Kantonsspital Saint Gallen KSSG, Switzerland

2015

Специализация - Fellowship coloproctology and open and laparoscopic surgical treatment of colorectal cancer in - St. Mark`s Hospital, London, UK

2015

Специализация - Fellowship coloproctology and open, laparoscopic and robotic surgical treatment of colorectal cancer in St James's University Hospital, Leeds, UK

2015

Началник на Комисия за контрол върху качеството, безопасността и рационалната употреба на кръв и кръвни съставки към УМБАЛ “Александровска“ ЕАД, назначен със заповед на изпълнителния директор N 304/19.06.2013

2013 – 2018

Длъжност „Главен асистент“ в Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет - София, хирург – шеф-екип / консултант в Клиника по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев”, УМБАЛ  ”Александровска” ЕАД. Преподавател/лектор по хирургия на български и чуждестранни (български и английски език) студенти-медици V курс; стажант-лекари; студенти дентална медицина – III курс; студенти в Колеж по здравни грижи

2012

Специализация по колопроктологична хирургия и онкохирургия в Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel

2012

Главен административен лекар в Клиника по хирургия, УМБАЛ ”Александровска” ЕАД

2011

Секретар на списание Хирургия, официален орган на Българско Хирургическо Дружество (БХД)

2011

Главен асистент в Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет - София, хирург - консултант в Клиника по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев”, УМБАЛ ”Александровска” ЕАД; Ръководител на модул свободно избираема подготовка (кръжок) по „Спешна хирургия“ за студенти-медици III-VI курс

2010

Старши асистент в Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет - София, хирург в Клиника по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев”, УМБАЛ ”Александровска” ЕАД. Отговорник по СДО в Катедра по хирургия.

2009

Придобита специалност „Хирургия”, МУ-София

2007

Асистент по хирургия в Катедра по Хирургия, Клиника по хирургични болести „Проф. Д-р Ал. Станишев” ( II - ра хирургия) на УМБАЛ „Александровска” – София, Медицински университет - София

2004 – 2007

Клиничен ординатор в Катедра по Хирургия, Клиника по хирургични болести „Проф. Д-р Ал. Станишев” ( II-ра хирургия) на УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет - София

2004

Специализант по хирургия в Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет - София, Клиника по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев”, УМБАЛ ”Александровска” ЕАД

2003 – 2004

Началник Медицинска служба, под. 28610 – София, офицер – лечебна, профилактична и организационна дейност

2000 – 2003

Началник Медицинска служба, под. 26200 – Айтос, офицер – лечебна, профилактична и организационна дейност

1999 – 2000

Началник Медицинска служба, под. 38650 – Карнобат, офицер – лечебна, профилактична и рганизационна дейност

1997 – 1998

Лекар – ординатор в Катедра „Обща и оперативна хирургия”, Медицински университет – гр. Варна

1997

Диплома за магистър-лекар Медицински университет – Варна, „Медицина”, отличен с награда „Златен скалпел” за отличен успех

1991 – 1997

Студент в Медицински университет – Варна, „Медицина”

1987 – 1991

Ученик в Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков” – Бургас, „Биология и химия”

Сертификати

Галерия